کاکتوس + رییس جمهور اشرف غنی توان کافی برای مدیریت افغانستان را نداشته – جریان مکمل مصاحبهمحمد عمر داوودزی، نمایندهٔ ویژهٔ حکومت پیشین افغانستان در امور پاکستان در برنامهٔ کاکتوس+ با لشکری در مورد دلایل سقوط جمهوریت و اشتباهات محمد اشرف غنی صحبت کرده و بر ظرفیت و توانمندی مدیریتی غنی ایراد گرفته است. او همچنین در این برنامه تاکید کرده است که جنگ راه حل نیست  https://youtu.be/hXhwi0Y0cBI

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Comments

No comments to show.