محمد عمر داوودزی: رابطۀ «خاص» پاکستان با طالبان به سقوط نظام جمهوری افغانستان کمک کرد.

محمد عمر داوودزی: رابطۀ «خاص» پاکستان با طالبان به سقوط نظام جمهوری افغانستان کمک کرد. آقای داوودزی در گفت و گوی ویژه با رادیو آزادی گفته است که پاکستان چند هدف کلان در افغانستان دارد. او افزوده است که پس از سقوط کابل به دست طالبان در پانزدهم ماه آگست، پاکستان از طریق طالبان به یکی از اهدافش دست یافت. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در یک بحث رادیو آزادی در اوایل ماه دسمبر گفت که ربط دادن طالبان به پاکستان کاملاً عقده مندانه است و آنان مطابق آجندای کسی عمل نمی کنند. گفت و گوی ژکفر احمدی با آقای داوودزی را این جا تماشا کنید